Torsdag eftermiddag

Information

I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 – 32 spil pr. gang.
Spilletidspunkt: 12.30 – 16.30 / 17.00
Holdleder:
Tom Rosenkilde:

Turneringsleder:
Tom Rosenkilde
Pia Juhl
Flemming Palne

Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.

Substitutter skrives på listen i tilmeldingssystemet.

Turnerings oversigt

Kaffeturnus