Medlemsskab og kontingent

Klubben er åben for nye medlemmer. Mangler du en makker så kontakt os alligevel. Det lykkes ofte at finde en passende makker.
Er du interesseret i at spille hos os eller være substitut – så kontakt os her …

Vigtigt vedr. betaling af kontingent!

Der bliver udleveret et indbetalingskort til hvert medlem første spilledag, hvor kontingentet specificeres.
Det er et stort frivilligt arbejde at være kasserer for klubben.
Hjælp med at gøre kassererens arbejde lettere.

Det kan du gøre ved

at betale kontingentet senest den 1. oktober
at undlade at betale med kontanter
at betale kontingentet med indbetalingskortet eller netbank

Nyt fra klubben

Seneste nyt fra DBf
november 2020

Se resultater på din smartphone mens vi spiller

Klubben har anskaffet 2 stk. Bridge+More
til udlåning til medlemmerne

november 2020

3 dynamit turneringer hver dag også B-række