Historien

I efteråret 1998 opstod tanken om dannelsen af en ny Bridgeklub i Roskilde.
Gruppen, der legede med den tanke var, Ole Holm-Nielsen – Jørgen Lindquist – Annette Hansen – Kristian Breindal og Bente Breindal.
Grunden var ganske enkelt den, at der i årene før var uddannet ret så mange bridgespillere, der næsten havde problemer med at blive optaget i byens etablerede klubber, enkelte bridgespillere var endda begyndt at søge udenbys.

I december 1998 blev der i samme personkreds besluttet, at gå videre i forsøget på at etablere en bridgeklub.

Fra starten var gruppen af den overbevisning, at en evt. bridgeklub ikke skulle etableres på Kildegården, og altså ikke under kommunalt regi, men udelukkende baseres på privat lejemål, med den frihed til selvbestemmelse og udfoldelsesmuligheder dette ville indebære.
En holdning som den dag idag stadig er gældende.

Den beslutning om privat regi krævede selvfølgelig penge, hvilket vi bestemt ikke havde, men til gengæld havde vi fundet en § i fritidsloven, som gjorde det muligt at få kommunale tilskud, hvis visse betingelser var, eller kunne opfyldes.
Det gik eksempelvis ud på, at regnskabsaflæggelse til forvaltningen ligesom formandens beretning fra generalforsamlinger skulle være tilgængelig.

Med den baggrundsviden vi havde, mødtes vi med kulturforvaltningen, som efter megen snak frem og tilbage bevilligede støtte til klubbens årlige husleje.
Sideløbende havde vi sikret os lokaler ved Dansk Broder Orden.

Altså var alt tilsyneladende OK, da vi i februar 1999 indkaldte til en stiftende generalforsamling i den gamle logebygning på Helligkorsvej.

Ole Sørensen, der dengang spillede i en anden klub, gav tilsagn om at være aftenens ordstyrer, og omkring 35 interesserede bridgespillere mødte op for at høre lidt om, hvad det her nu var for noget vi havde fundet på.

Ole stod med flip-over og styrede debatten fint, lige indtil vi nåede dertil, hvor han gerne ville have de kommende vedtægter fremlagt.

Dem var der ingen, der havde tænkt på, og vi havde heller ingen. Så nu stod vi der med alt i orden, troede vi, men sådan var det altså ikke.

Ole blev lidt sur, men han styrede fint igennem problemet, og til dels også udenom de manglende vedtægter, og aftenen endte med at 29 stemte for, og klubben var herefter en realitet.

Samme aften skulle der selvfølgelig også findes et navn til klubben, forslagene var mange, indtil Elise Lang kom med forslaget Bridgelogen.
Hun mente det var passende, nu vi var i en loges lokaler.

DBO solgte huset på Helligkorsvej foråret 2002 og flyttede til Skt. Hans Gade.
Vi flyttede med og fik mere plads.

Men flere ønskede nu medlemskab, og det forudsatte, at antallet af klubber og dermed spilleaftener og dage måtte øges fra 1 til 4 klubber i Skt. Hans Gade.
Klubben tæller i dag 134 medlemmer.