Læs dette inden du deltager i turneringer i Bridgelogen

For at mindske evt. smittespredning og skabe mest mulig tryghed, når man deltager i klubbens turneringer, har bestyrelsen skabt rammerne for ansvarlig afvikling af vores arrangementer.

Også den enkelte spiller skal tage sine egne forholdsregler. Læs retningslinjerne herunder inden du deltager.

Forholdsregler for spillere

 • Brug håndsprit eller vask hænder som minimum ved rundeskift
 • Hver spiller bruger den samme meldekasse
 • Derfor opfordres spillerne til selv at medbringe en meldekasse – ellers låner man af klubben
 • Udelukkende Nord bruger bridgematen og godkender når Øst har givet tilsagn
 • Bliv siddende ved bordet i pausen – eller gå udenfor
 • Undgå kø ved startlisten, ved baren, toiletterne og ind- og udgange
 • Tjek jeres parnummer og startbord hjemmefra
 • Bliv vaccineret

Klubbens tiltag

 • Håndsprit ved alle borde, ved baren og ved ind- og udgange
 • Grundig udluftning før- og efter turneringsstart samt i pausen
 • Ingen grønne duge på bordene
 • Start- og resultatlister på ‘storskærm’
 • Spilleborde rengøres efter hver spille dag