Tilmelding til spilledage i sæson 2023/24

Vores bridgesæson slutter ved udgangen af næste måned.

Bestyrelsen har derfor igangsat arbejdet med den ny sæson, der starter til september.

I TILMELDINGSPORTALEN skriver du dig på de enkelte spilledage sammen med makker, har du ingen makker, skrives der ’makker søges’ i rubrikken for spiller 2.

Da vi i denne sæson har haft ulige antal borde, oversidder borde som har gjort det vanskeligt at udarbejde nogle ordentlige turneringer, vil vi forsøge med begrænsning på de enkelte spilledage dvs. 32 – 40 – 48 – 56 – 64 spillere, ulige antal ønsker vi helst ikke.

  1. Alle der ønsker at spille, SKAL tilmelde sig. Der er ingen der overføres automatisk.
  1. Hvis et par ønsker at tilmelde sig en spilledag, som de deltog i i sæson 2022/23, bliver de naturligvis tildelt pladsen igen.
  1. Hvis kun det ene medlem af et par fortsat ønsker at spille på samme spilledag, bliver denne sammen med sin nye makker tildelt pladsen igen.
  1. Hvis et par ikke ønsker at spille sammen igen på samme spilledag i den nye sæson, og begge gerne vil spille med sin nye makker, sker der følgende:
  • Hvis der er forskel på, hvor lang tid har spillet sammen, så bliver det medlem, der har spillet længst tid i klubben tildelt pladsen med sin nye makker
  • Hvis de 2 medlemmer har spillet lige lang tid i klubben, og ikke selv kan blive enige, så trækkes der lod om, hvem der kan fortsætte med en ny makker, dette er dog kun gældende, hvis spilledagen er overtegnet.
  1. Tilmeldingslisterne bliver løbende opdateret, se under ’SPILLEAFDELINGER’ på hjemmesiden.
  1. Sidste frist for tilmelding til sæson 2023/24 er tirsdag den 15. august kl. 12.00

Har du problemer med tilmeldingsportalen så send i stedet en e-mail til tom@bridgelogen.dk