Lille norsk video om hvordan man IKKE skal opføre sig ved bridgebordet