Generalforsamling


Indkaldelse til ordinær
Generalforsamling
i Bridgelogen Roskilde
Fredag den 4. maj 2018 kl. 17.00
Klublokalerne, Sct. Hansgade 32
1.Valg af dirigent. 
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Bøge.


2.Bestyrelsens beretning, v/formanden


3.Godkendelse af revideret årsregnskab, v/kassereren

4.Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.


5.Godkendelse af budget v/kassereren


6.Indkommende forslag.
Forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af vedtægternes § 11 - uddrag:

Bestyrelsen.
"Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, og konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.”

Ændres til:
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, og konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.


7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Bente Breindal, modtager genvalg
Inge Hübertz, modtager genvalg
Søren Pingel, modtager genvalg.

Hvis punkt 6 vedtages: Bestyrelsen foreslår Benny Pilgaard, nyvalg


8.Valg af bestyrelsessuppleant:
Følgende suppleant til bestyrelsen er på valg for 2 år:
Åse Andersen,
modtager genvalg.

Hvis punkt 6 bliver vedtaget skal der vælges suppleant til bestyrelsen for 1 år:
Bestyrelsen foreslår: Hans Dalsgaard


9.Valg af revisor og revisorsuppleant.
Følgende revisor og revisorsuppleant er på valg:
Revisor: Annette Thinggaard, modtager genvalg.
Suppleant: Finn Skovgaard, ønsker ikke genvalg.  


10.Eventuelt.
Bente Breindal

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen.