Torsdag aften

I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 - 32 spil pr. gang.

Spilletidspunkt: 18.30 - 22.30 / 23.00

Holdleder:
Søren Pingel: e-mail: spingel@dadlnet.dk og tlf.: 4157 6855

Turneringsleder:
Christian Bistrup
Søren Pingel
Tom Rosenkilde

Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.

Substitutter skrives på listen i klublokalet, eller på mail/sms til holdlederen.

Substitut- topscorer- og turnuslisten findes i menuen under <Medlemsinfo>

Turneringskalender