Tirsdag eftermiddag

I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 - 32 spil pr. gang.

Spilletidspunkt: 12.30 - 16.30 / 17.00

Holdleder:
Tom Rosenkilde: e-mail: tom@bridgelogen.dk og tlf.: 4010 9341

Turneringsleder:
Tom Rosenkilde

Assisterende turneringsleder: 
Inge Hübertz

Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.

Substitutter skrives på listen i klublokalet, eller på mail/sms til holdlederen.

Substitut- topscorer- og turnuslisten findes i menuen under <Medlemsinfo>

Turneringskalender