Tirsdag aften

I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med ca. 27 - 32 spil pr. gang.

Spilletidspunkt: 18.30 - 22.30 / 23.00

Holdleder:
Bente Breindal: e-mail: bente@bridgelogen.dk og tlf.: 2883 8583

Turneringsleder:
Søren Pingel
Tom Rosenkilde

Assisterende turneringsleder: 
Inge Hübertz

Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.

Substitutter skrives på listen i klublokalet, eller på mail/sms til holdlederen.

Substitut- topscorer- og turnuslisten findes i menuen under <Medlemsinfo>

Turneringskalender