Indkaldelse til ordinær
Generalforsamling
i Bridgelogen Roskilde
Fredag den 26. april 2019 kl. 17.00
Klublokalerne, Sct. Hansgade 32

1. Valg af dirigent. 
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Børsting2. Bestyrelsens beretning, v/formanden3. Godkendelse af revideret årsregnskab, v/kassereren


4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.5. Godkendelse af budget v/kassereren6. Indkommende forslag samt forslag fra bestyrelsen.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år:
Margit Laugesen, modtager genvalg
Tom Rosenkilde, modtager genvalg
Henny Hansen, modtager genvalg.


8. Valg af bestyrelsessuppleant:
Følgende suppleant til bestyrelsen er på valg for 2 år:
Hans Dalsgaard,
modtager genvalg.9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Følgende revisor og revisorsuppleant er på valg for 2 år:
Revisor: Vibeke Petersen, modtager genvalg.
Suppleant: Christian Bistrup, modtager genvalg.  10. Eventuelt.
Bente Breindal

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen.