Indkaldelse til ordinær
Generalforsamling
i Bridgelogen Roskilde
Fredag den 26. april 2019 kl. 17.00
Klublokalerne, Sct. Hansgade 32





1. Valg af dirigent. 
Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Jens Børsting og Kaare Steenstrup



2. Bestyrelsens beretning, v/formanden



3. Godkendelse af revideret årsregnskab, v/kassereren


4. Godkendelse af budget v/kassereren



5. Fastsættelse af kontingent.
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.



6. Indkommende forslag samt forslag fra bestyrelsen.



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år:
Margit Laugesen, modtager genvalg
Tom Rosenkilde, modtager genvalg
Henny Hansen, modtager genvalg.
Kaare Stenstrup, modtager genvalg


8. Valg af bestyrelsessuppleant:
Følgende suppleant til bestyrelsen er på valg for 2 år:
Hans Dalsgaard,
modtager genvalg.



9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Følgende revisor og revisorsuppleant er på valg for 2 år:
Revisor: Vibeke Petersen, modtager genvalg.
Suppleant: Christian Bistrup, modtager genvalg.  



10. Eventuelt.
Bente Breindal

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen.